Generalforsamling 2019
Mød os på Facebook

GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30 i Klubhuset på Egeballe med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer

9. Valg af 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand John Duch, Søbjergvænget 78, 5672 Broby senest 1 uge før.Venlig hilsen

Bestyrelsen


KONTAKT

Teknisk ansvarlig

Mogens Hansen, tv@nbanet.dk

Tlf. 6263 1653 / 4098 8203


Kasserer (Indmelding/udmelding/økonomi)

Leif P. Thomsen, kasserer@nbanet.dk

Tlf. 6263 2106 / 4032 2850

ADRESSE

Nr. Broby Antenneforening

v/formand John Duch

Søbjergvænget 78

5672 Broby


Tlf. 6263 2362

formand@nbanet.dk

INDSTIL DIT TV

yousee.dk kan du finde vejledninger til at indstille dit tv.


Hvis du har brug for hjælp til at indstille dit tv, kan du kontakte Claus Larsen - IT Solutions (tlf. 2579 3676), der for en fast pris af 250,- kr. (pr. tv) kan indstille dit tv.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend