Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, mandag den 28. marts 2022 kl. 19.30 i Verandaen, Nr. Broby Hallen med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer

9. Valg af 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Mikael Johansen, Vesterågade 35, 5672 Broby senest 1 uge før.


Venlig hilsen

Bestyrelsen